Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 19.01.2019 23:41:48 

Církev československá husitská - Kutná Hora

Zajímavosti
                    

V každodenním chvatu, nemá člověk mnohdy čas k přemýšlení nad tou nepředstavitelnou hloubkou, šířkou i výškou vesmíru, ani nad tím, po čem vlastně chodíme a čeho se dotýkáme. Jenže... jak si tak začneme přemýšlet, naše myšlenky pomalu pronikají stále do větší hloubky a pochopíme, že za vším stojí dokonalý konstruktér a Stvořitel.

 

 

Je Bible něčím výjimečná?

Bible byla dokončena asi před dvěma tisíci lety. Od té doby bylo napsáno hodně knih, které časem upadly v zapomnění. O Bibli to ale neplatí. Zamyslete se nad následujícími fakty.

Bibli se nikomu nepodařilo zničit, i když se o to hodně mocných lidí snažilo. Například ve středověku se v některých zemích, které se pokládaly za křesťanské, „považovalo vlastnění nebo čtení Bible v jazyce obyčejných lidí za kacířství a rebelii,“ píše se v knize An Introduction to the Medieval Bible. Učenci, kteří Bibli překládali do místních jazyků nebo kteří propagovali její studium, riskovali svůj život. Někteří z nich byli skutečně zavražděni.

Navzdory tolika nepřátelům se Bible stala a pořád je tou nejrozšířenější knihou všech dob. Celá nebo její části vyšly v nákladu přibližně pěti miliard výtisků, a to ve více než 2 800 jazycích. V tom se výrazně liší od filozofických, vědeckých a jiných odborných knih, které nečte zdaleka tolik lidí a můžou rychle zastarávat.

Bible pomohla zachovat a formovat některé jazyky, do kterých byla přeložena. Překlad Martina Luthera měl velký vliv na němčinu. A o prvním vydání Bible krále Jakuba bylo napsáno, že je to „kniha, která měla pravděpodobně největší vliv“ na angličtinu.

Bible „výrazně ovlivnila západní kulturu, a to nejenom náboženství, ale také umění, literaturu, zákony, politiku a mnoho dalších oblastí“. (The Oxford Encyclopedia of the Books of the Bible)

To je jenom několik faktů, které z Bible dělají výjimečnou knihu. Proč je ale tak populární? Proč kvůli ní lidé riskovali svůj život? K mnoha důvodům patří tyto: Bible poskytuje duchovní vedení a obsahuje morální zásady, ze kterých čiší obrovská moudrost. Díky Bibli dokážeme pochopit příčinu lidského trápení a konfliktů. A co víc, slibuje, že tyto problémy jednou skončí, a dokonce vysvětluje, jak k tomu dojde.

Bible se skládá z 66 knih, které byly psány postupně v období dlouhém přibližně 1 600 let.Bibli napsalo asi 40 mužů. Někteří z nich byli zemědělci, rybáři, soudci, králové a hudebníci.Ústředním tématem Bible je Boží království, což je nebeská vláda, která bude panovat nad zemí. (Daniel 2:44; 7:13, 14)

Bible poskytuje morální a duchovní vedení

Vzdělání je důležitá věc. Ale „vzdělání, které vám zajistí titul před jménem, vám nezaručí, že se dokážete správně rozhodovat v morálních otázkách,“ píše se v kanadských novinách Ottawa Citizen. A to je pravda. Mnoho vzdělaných lidí, včetně vysoce postavených byznysmenů a politiků, podvádí, lže a krade. Výsledkem je, že „lidé v ně ztrácí veškerou důvěru,“ jak vyplývá ze studie uveřejněné PR firmou Edelman.

Bible klade důraz na morální zásady a duchovní vedení. Díky ní dokážeme porozumět „spravedlnosti, právu a přímosti, každé dobré stezce“. (Přísloví 2:9, Český studijní překlad) Je to vidět z příkladu 23letého Stefana *, který byl zavřený ve vězení v Polsku. Tam začal studovat Bibli a došlo mu, jaké praktické rady v ní jsou. Napsal: „Už vím, co to znamená ctít svého otce a svou matku. Naučil jsem se také, jak ovládat své emoce, hlavně svoji výbušnost.“ (Efezanům 4:31; 6:2)

Zásada, kterou si Stefan vzal k srdci, je zapsaná v Příslovích 19:11: „Pochopení člověka jistě zvolňuje jeho hněv, a je z jeho strany krásné, jestliže přejde přestupek.“ Když se teď Stefan dostane do vypjaté situace, snaží se zůstat v klidu, zamyslet se a uplatnit vhodnou biblickou zásadu. Říká: „Zjistil jsem, že Bible je ten nejlepší průvodce životem.“

Ježíš řekl, že pravá moudrost se pozná podle toho, jaké přináší výsledky. (Matouš 11:19) A když se lidé řídí biblickými zásadami, přináší to skvělé výsledky. Tyto zásady „činí nezkušeného moudrým“ a „rozradostňují srdce“. Díky nim máme v duchovních a morálních otázkách jasno a to nám obrazně řečeno „rozzařuje oči“. (Žalm 19:7, 8)

Bible dává naději

Bible nás ujišťuje, že Bůh má rád ty, kdo respektují jeho autoritu a zásady. A proto nebude zlo a utrpení tolerovat navždy. Špatní lidé si ponesou následky svého jednání. (Přísloví 1:30, 31) Na druhou stranu „mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje“. (Žalm 37:11)

Zdroj: časopis Probuďte se 2/2016

 

 

Nádherný papoušek ara

VLNY zářivě barevných křídel se náhle zvedly z korun stromů a vznesly se nad prales. Tento nádherný pohled se naskytl evropským objevitelům, kteří v druhé polovině 15. století dorazili do Střední a Jižní Ameriky. To, co viděli, byli papoušci ara s dlouhými barevnými ocasy. Domovem těchto neobyčejných tvorů jsou právě tropické oblasti Latinské Ameriky. Netrvalo dlouho a jejich vyobrazení se začala objevovat na mapách jako symbol tohoto nově objeveného ráje.

Jak samci, tak samice papoušků ara mají jasné zbarvení, což je u pestrobarevných ptáků rarita. Jsou to inteligentní, společenští tvorové, kteří pronikavě pískají a vřeští. V hejnech asi o 30 jedincích časně ráno vylétají z hnízd, aby sháněli semínka, tropické ovoce a jinou potravu. Jako ostatní papoušci i oni své jídlo většinou chytí do drápů a velkým zahnutým zobákem se do něj pustí. Dokonce dokážou rozlousknout tvrdou skořápku velkých ořechů. Když jsou najedení, celé hejno odletí někam na svah nebo na břeh řeky. Tam uždibují hlínu, která jim pomáhá neutralizovat toxiny v potravě a zároveň získávat potřebné chemické prvky.

„[Bůh] každou věc učinil krásnou v její čas.“ (Kazatel 3:11)

 Samec a samice spolu zůstávají celý život a společně se starají o mláďata. V závislosti na druhu hnízdí například v dutinách stromů, v dírách na březích řek nebo v termitištích. Někdy mají hnízda ve štěrbinách strmých svahů. Tam je možné zahlédnout papouščí pár, jak se navzájem čistí. Přestože dospělosti dosahují v šesti měsících, s rodiči zůstávají asi tři roky. Ve volné přírodě se dožívají 30 až 40 let, ale v zajetí se někteří dožili více než 60 let. Papoušků ara existuje asi 18 druhů.

  

Zdroj: časopis Probuďte se 2/2016

 

O kočkách

Kočky jsou zvláštní, tajemné bytosti. V jejich myslích se odvíjí věci, o kterých zdaleka nemáme tušení. (Sir Walter Scott)

I ta nejmenší kočka je mistrovský kousek. (Leonardo da Vinci)

Kočky spolupracují, když se cítí dobře, přičemž předpokládají, že takové chvíle budou nastávat co nejčastěji. (Roger A. Caras)

Miluji tato půvabná, tichá, tajemná a sladká zvířata, která se potulují sametově měkkými kroky po domě, jako géniové místa, anebo usednou na stůl, kde píšu, sdílejí se mnou mé myšlenky a hledí na mě z hloubi svých zlatých zřítelnic, s rozumějící něhou a zázračnou pronikavostí. Dalo by se říct, že kočky vyciťují myšlenku, která z mozku plyne do pera, a vztahují tlapku, jakoby ji chtěly v letu zachytit. (Charles Baudelaire)

Když vezeme v úvahu kočičí čistotnost, diskrétnost, trpělivost, důstojnost a odvahu, napadá mě, kolik z nás by si trouflo být kočkou? (D. J. Conway)

Kdyby dětem Izraele nebyl dán zákon, mohli bychom se slušnosti učit u koček. (Rabi Jochanan v roce 70 n. l.)

Kočka může být člověku skvělým přítelem, ale nikdy se nesníží k tomu, aby to přiznala. (Doug Larson)

Naše postavení v nebi je určeno tím, jak se zde na zemi chováme ke kočce.

Kočky provokují člověka k neustálému vyznávání lásky.(Christoper Sandt)

Jestliže člověk žije s kočkou, riskuje pouze to, že se stane vnitřně bohatším. (Colette)

Je jen málo případů, které potěší srdce více, než uvítaní kočky.

Pořídit si kočku lze dvěma způsoby - buďto si ji vyberete vy, nebo si vybere ona vás. Kočičí výběr majitele spočívá v tom, že se prostě jednoho dne objeví za vašimi dveřmi.

 

 Dojemná objetí s koněm

  

http://mameradikone.cz/

 

Nádherné šelmy - nádherná Boží stvoření

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

Po Ježíšových stopách

   

  Mrtvé moře                                                                                     Massada

 

 Kafarnaum                                                                           Jeruzalém

 

Haifa                                                                                        Galilea

 

 Getsemanská zahrada                                                         Galilejské jezero

 

Betlém                                               Caesarea

    

 

 

 

Archív článků

 

Kočka       

nenáviděná a milovaná, zbožňovaná a zatracovaná... 

kocky_v_dejinach_nabozenstvi.doc (87 KB)  

vrneni_kocek_leci_a_prodluzuje_zivot.doc [25 KB] 

Dračí ovoce   

draci_ovoce_pitaya.doc [28 KB]   

Důvtipné veverky

duvtipne_veverky_si_vzdy_poradi.doc [26 KB] 

Zajímavosti o psech  

zajimavosti_o_psech.doc [26 KB]           

Pomelo   

pomelo.doc [29 KB] 

Mrtvé moře    

mrtve_more.doc [30 KB] 

Modré nebe   

modre_nebe.doc [28 KB] 

Komnata snů

komnata_snu.doc [24 KB]   

 Jantarová komnata    

jantarova_komnata.doc [44 KB] 

Jak se rodí sopka    

jak_se_rodi_sopka.doc [27 KB] 

Gibrán o přátelství    

gibran_o_pratelstvi.doc [25 KB] 

Kočičí tlapka ve vesmíru  

kocici_tlapka_ve_vesmiru_aneb_po_stopach_kocky_vesmirne.doc [27 KB] 

Káva        

nedokazete_si_predstavit_rano.doc [24 KB] 

Město ve skále

mesto_ve_skale.doc [28 KB] 

Léčivé kameny   

lecive_kameny.doc (29 KB) 

Byli stvoření jako my a žijí na zemi déle...

pratele.pps (4945 KB) 

Izrael

foto_jeruzalem.pps (4034 KB) 

 

 

TOPlist