Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 19.01.2019 23:41:48 

Církev československá husitská - Kutná Hora

ThDr. Karel Farský
                                      
             
                  

  THDr. Karel Farský  

                 1880 - 1927

 

   
                  
 
Římskokatolický reformistický kněz, později spoluzakladatel, vůdčí ideová osobnost, teolog, duchovní, biskup a první patriarcha Církve československé husitské.
 
Narodil se 26. července 1880 v podkrkonošském Škodějově, nedaleko Vysokého nad Jizerou.
V Roprachticích vychodil obecnou školu a po ukončení absolvoval za přispění svého strýce, vyšehradského kanovníka Josefa Farského v letech 1829 - 1909 pražské Akademické gymnázium.
 
V letech 1900-1904 vystudoval teologickou fakultu Karlovy univerzity a 29. 6. 1904 přijal kněžské svěcení. Následně jpůsobil ako kaplan dva roky (1904-1906) v duchovních správách Ostrov a Pernink.
Vytrvalost, píle a cílevědomá snaha věnovat se soustavné badatelské práci jej přivedly zpátky do Prahy. Získal místo adjunkta (1906-1909) a 4. 12. 1909 byl na základě obhájení disertační práce De Divinatione et magia in Sancta Scriptura (O božském zjevení a zázracích v Písmu svatém) a úspěšném složení rigorózních zkoušek prohlášen doktorem teologie.
 
Po konfliktu s pražským arcibiskupem kardinálem Lvem Skrbenským z Hříště rezignoval na akademickou dráhu a vyučoval jako středoškolský profesor náboženství na I. a II. reálném gymnáziu v Praze (1910-1914), potom na II. reálném gymnáziu v Plzni (1914-1919).
 
Byl dlouhodobým stoupencem idejí modernismu a proto se 7. 11. 1918 stal členem obnovené Jednoty katolického duchovenstva. Aktivně se zapojil i do činnosti Ohniska, volného sdružení v rámci JKD, které podle svých stanov „…usilovalo o realizaci církevních reforem až k jejich úplnému provedení“.
 
Na základě rozhodnutí členské schůze bylo Ohnisko dne 15. 9. 1919 rozpuštěno, místo něho byl založen Klub reformních kněží a Karel Farský zvolen jeho předsedou. Vzhledem k náročnosti výkonu této funkce, vyžadující jeho přítomnost v centru hnutí, opustil Plzeň a nastoupil na místo tajemníka v církevním oddělení Ministerstva školství a národní osvěty, kde působil do podzimu roku 1920.
 
Stál u zrodu samostatné reformní, národní, demokratické a svobodně teologické Církve československé (8. 1. 1920, státního uznání se jí dostalo 15. 9. 1920), byl členem jejího prvního řídícího grémia Církevního výboru, po jeho přejmenování v srpnu 1920 na Ústřední církevní výbor pak předsedou.
 
 roce 1923 byl zvolen biskupem západočeským se sídlem v Praze a v průběhu I. řádného sněmu  prvním patriarchou CČS (29. - 30. 8. 1924). V úřadě patriarchy byl v letech 1924 - 1927.
Ve velmi složitých vnějších podmínkách společenských, politických, právních a hospodářských i při vnitřních ideových sporech za obětavé podpory laiků, dokázal se svými spolupracovníky položit pevné základy svébytnosti nové církve v rovině věroučné, obřadní, organizační, vzdělávací, osvětové i vydavatelské a navázat první mezinárodní ekumenické kontakty.
Důkazem správnosti zvolených postupů byl vzrůstající počet věřících, náboženských obcí i vlastních univerzitně vzdělávaných duchovních, výstavba nových sborových budov a vybudování vlastní bohoslovecké koleje v Praze.        
 
Jeho tvůrčí práce liturgická , kazatelská, misijní, publikační, katechetická a pastorační určila základnu bohoslužebnosti a spirituality CČSH a odráží se v její věrouce, sociální orientaci i církevních řádech.
 
ThDr. Karel Farský, zemřel 12. 6. 1927 ve věku nedožitých 47 let v důsledku těžké nemoci a vyčerpání, urna s jeho popelem je uložena v kolumbáriu Husova sboru v Praze-Dejvicích.
Odkaz prvního patriarchy se k výročnímu dni jeho úmrtí každoročně připomíná celocírkevním shromážděním v rodném Škodějově i bohoslužbami ve všech náboženských obcích.   
 
 
Přehled následujících patriarchů Církve československé husitské
Gustav Adolf Procházka ThDr. h. c. (11. březen 1872 - 9. únor 1942) patriarcha a biskup západočeský 1928 - 1942 František Kovář prof. ThDr. PhDr. (2. září 1888 – 12. červen 1969) patriarcha 1946 - 1961
Miroslav Novák prof. PhDr. ThDr. h. c. (26. říjen 1907 - 5. květen 2000) patriarcha 1961 - 1990
Vratislav Štěpánek Mgr. (* 18. červen 1930) patriarcha 1991 - 1994 a biskup brněnský 1989 - 1999
Josef Špak (* 10. červenec 1929) patriarcha 1994 - 2001
Jan Schwarz ThDr. (* 27. září 1958) patriarcha 2001 - 2005
Tomáš Butta ThDr. (* 12. červen 1958) patriarcha 2006 - t. č. v úřadu    
 
 
 
TOPlist