Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 19.01.2019 23:41:48 

Církev československá husitská - Kutná Hora

Pláč zvířat - pomozte!!!
 

Věřím, že do nebe přijdou psíci i jiná havěť a že každé stvoření má nesmrtelnou duši.“ / Martin Luther

 

                                                            

 

Veškerá stvoření jsou děti jediného Otce a tudíž bratři člověka.

František z Assisi  Básník, zakladatel řádu 1182-1226

 

Buď dobrý k lidem, k rostlinám i zvířatům. Nepronásleduj lidi ani zvířata a nepůsob jim bolest.

Lao-c´  Filozof,taoista 6-5st. před

 

Prubířský kámen každé civilizace, náboženství, filozofií či člověka je jejich postoj vůči světu zvířat.

Zarathuštra Íránský reformátor, první zakladatel charty zvířecích práv. 6st před

 

Hospodin nebude soudit duše zvířat ve vztahu k lidem, ale duše lidí bude soudit podle jejich postoje vůči zvířatům tohoto světa. Kdo znesvěcuje duši zvířat, znesvěcuje i svou vlastní. Kdo zabije zvíře,aniž bylo zraněno, zabíjí svou vlastní duši a poskvrňuje své vlastní tělo. Kdo způsobil jakémukoli zvířeti zlo či bezpráví, dopustil se ohavnosti a poskvrnil svou vlastní duši.

Henoch (58) Apokryfní Kniha tajemství

 

Zvířata jako lidé stejný úděl mají, 

jedni i druzí stejně umírají,

dýchají stejně, v čem člověk před zvířetem?

K jednomu místu plynou.

Vše je vánek.

Vše z prachu vzešlo, vše do prachu se vrací,

A kdo zná tolik, aby mohl říci:

Duch lidský stoupá vzhůru,

Zvířecí pod zem spěje!

Kazatel 3,19-2

 

Na Zemi existuje jen trojí láska, kterou si můžeme být naprosto jisti:

láska boží, láska mateřská a láska zvířete.

Zarathuštra Íránský reformátor, první zakladatel charty zvířecích práv

 

Nábožná úcta před tím, co stojí pod námi, zahrnuje samozřejmě i zvířata a ukládá člověku

povinnost vážit si stvoření, která jsou mu svěřena a ochraňovat je.

Johann Wolfgang von Goethe  básník a spisovatel(1749-1832)

 

 

      

 

Charitativní aukce a projekty pro Kočičí naději o.s.

http://www.facebook.com/AukceproKocicinadeji

 

Odkaz na stránky se zvířecí tematikou - akce, ochrana a práva zvířat, útulky, výcvik a péče, rady a veškeré služby pro zvířata

http://www.animalpetcare.wbs.cz/

 

 

TOPlist